Logman

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Jag har tidigare skrivit om PAL, Performance Analysis For Logs och då nämnt om att man kan använda Logman för att skapa en perfmon-fil.Detta är väldigt användbart och går också snabbt att sätta upp i olika miljöer om man skulle vilja det. För att analysera en blg-fil mha PAL behöver man mätvärden. Dessa sparar man i en textfil som jag i exemplet har döpt till sql_counters.txt och där ni ser några av raderna nedan. LogicalDisk(*)Disk Reads/sec LogicalDisk(*)Disk Transfers/sec LogicalDisk(*)Disk Writes/sec Memory% Committed Bytes In Use MemoryAvailable MBytes MemoryCache Bytes ….

Jag har också en bat-fil, load_sql_counters.bat som innehålla dessa rader: logman stop SQLServer logman delete SQLServer logman create counter SQLServer -cf “c:Logmansql_counters.txt” -si 30 -o “C:PerflogSQLService_” -b 2012-01-24 09:00 -e 2012-01-24 11:00 -v mmddhhmm -r Inte alltför svår logik som ni ser där jag skapar en data collector,  SQLServer som om den redan skulle finnas först stoppar och i så fall tar bort den. Man kan också se att jag använder textfilen med alla mätvärden. Just i det här exemplet ser man inamlingen skall mellan kl 09 och 11 med start 24/1 och därefter upprepas varje dag. Som sagt ett smidigt sätt att aktivera insamling av mätvärden och ett bland många verktyg som man har nytta av när man skall felsöka eller optimera sin SQL Server miljö.