Lista SQL login och dess egenskaper

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du använder dig av SQL logins så har du säkert råkat ut för att sql logins har blivit utlåsta eller gått ut. Med skriptet nedan kan du lista alla logins som finns på servern och deras egenskaper, som exempelvis Days until expiration, isExpired, password last set time etc. SELECT sp.name, sp.[default_language_name], sp.[default_database_name], PasswordLastSetTime = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’PasswordLastSetTime’), BadPasswordCount = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’BadPasswordCount’), IsLocked = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’IsLocked’), LockoutTime = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’LockoutTime’), DaysUntilExpiration = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’DaysUntilExpiration’), IsExpired = LOGINPROPERTY(sp.NAME,’IsExpired’), sp.[create_date], sp.[modify_date] FROM SYS.[SERVER_PRINCIPALS] AS SP WHERE [type] = ‘S’ ORDER BY sp.[name] Om du har funderingar över säkerheten i din SQL server så hjälper våra SQL server konsulter gärna till. Vi har bland annat en tjänst för säkerhetsöversyn.

/Håkan Winther