Migrera databaser till SQL Server 2012

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Att tänka på när man konsoliderar SQL Servrar eller migrerar enskilda SQL databaser till SQL Server 2012

 

 

 • DBCC CHECKDB with DATA_PURITY
  Det är viktigt att köra DATA_PURITY på databaser som skapats före SQL Server 2005. För databaser som skapats i SQL 2005 och
  senare körs DATA_PURITY kontrollen  per automatik genom DBCC CHECKDB eller CHECKTABLE. Artikel om invalid data eller
  data out of range errors och hur man kan fixa data purity problem.  http://support.microsoft.com/kb/923247

 

 • DBCC UPDATEUSAGE
  Åtgärdar eventuella felaktigheter i den lagrade proceduren sp_spaceused om den rapporterar fel resultat. Likt DATA_PURITY kontrollen
  rekommenderas att köra Updateusage för databaser som har skapats före SQL 2005. För databaser som skapats i SQL 2005
  och senare, ska du bara köra det här kommandot om du känner att du misstänker eller får felaktigt resultat från sp_spaceused.
  Detta genom att Updateusage håller shared lock på tabellerna vilket kan medföra väntetider. Man kan då istället planera ett job
  att köra updateusage efter kontorstid.
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188414.aspx
 • Rebuild Index och Update Statistics 
 • Mellanlanda SQL 2000 databaser
  Migreras databaserna från SQL 2000 till SQL 2012 måste databaserna mellanlanda  på SQL Server 2008. Ta backup på SQL 2000 databasen,
  restora den på en SQL 2008. Ändra compatibility level 100, ta backup och flytta databasen till SQL 2012.

 

Download Technical Guide

SQL Server 2012 Upgrade Technical Reference Guide
SQL Server 2008 Upgrade Technical Reference Guide