High avalibility & disaster recovery review

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Skydda din investering

I ett företags IT – miljöer finns ofta en mängd olika IT-system. Även om de kan ha många olika applikationer på klient  sidan, delar de ofta samma databasplattform på serversidan. Medan programvaruleverantörer underhåller klientapplikationerna och samspelet mellan applikation och databas, förbises ofta underhållet av databaserna eller inte ges lämplig prioritet även om det många gånger är kritiskt för företaget. Informationen i databaser är inte lätta att ersätta och skulle skapa betydande driftstopp, kostnad eller förlägenhet om det skulle gå förlorad och måste ersättas. I vissa fall kan hela verksamhetens existens vara i fara. En tydlig strategi för disaster recovery krävs för att hantera företagets databaser. Om detta inte är dokumenterat och väl förankrat kommer återställningen att vara lika ad-hoc, förvirrande och det slutliga resultatet osäkert.  SQL Service kan hjälpa dig att utarbeta denna strategi tillsammans med dig.

Vår revision, planering och testning kommer att kontrollera hur väl ditt företags disaster recovery fungerar, föreselå den bästa strategin för din miljö och analysera möjligheter att växla över till standby-miljöer i katastrofsituationer.