Bild av SQL Service monter på Techdays 2011

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Nu är vi installerade och väl igång med Techdays 2011. Montern vart snygg, och många hittar till oss. Kul att träffa tidigare, nuvarande och framtida kunder! Många vill prata med oss om SQL Server prestanda märker vi. Det är ett ständigt aktuellt tema!