Feature discovery report

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om du undrar vilka SQL Server versioner, instanser, SQL Server features du installerat på en server finns det olika sätt att ta reda på det.

Man kan tex gå in och göra en okulärbesiktning i filsystemet, services, configuration manager osv men om man tycker att det är jobbigt så finns det ett enklare sätt att göra det på.

Det finns något som kallas “SQL Server Feature Discovery Report”. Den hittar man i Start menyn/Microsoft SQL Server 2012/Configuration Tools/SQL Server Installation Center (64-bit).
När man väl startat den kommer ett bekant fönster visa sig. Här skall man i den vänstra menyn välja “Tools” och sedan i den högra menyn klicka på “Installed SQL Server features discovery report”.

Denna måste köras lokalt på den server man vill kontrollera. Efter en stunds betänketid öppnas en ganska överskådlig websida där allt du installerat på serven finns listat.

Värt att notera är att om du väljer att köra den från SQL Server 2008 kommer den bara att lista versioner upp till 2008. Väljer man tex som jag gjort nedan att köra 2012 varianten listar den allt upp till SQL Server 2012.

Se exempel på rapport från min laptop: