Dubbla index ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Vad som ofta förvånar oss när vi är ute hos kunder är de index som eventuellt är skapade för tabellerna. Att skapa rätt index är en konst och på samma sätt som det kan förbättra kan det också försämra och t.ex.  tynga ned ett system som kostar i det extra underhåll som krävs. Det är ju väldigt lätt att skapa index i SQL Server och man får inte heller mycken hjälp ens av de verkyg som följer med t.ex. Database Tuning Advisor. Visst kan liknande verktyg hjälpa till att ge förslag på index men man skall aldrig lita blint på dessa råd och sedan skapa alla möjliga och omöjliga index. Bättre är då anlita experter och skapa de nödvändiga och rätta index. De allra bästa är förstås att en gång för alla verkligen lära sig detta med att skapa index. Självklart hjälper vi till med både och. Detta är en investering som kommer löna sig i det långa loppet.

Som sagt ett exempel som kan finnas är dubbla index, dvs index som täcker samma kolumner . Rätt smart att ha två innehållsförteckningar i samma bok :-).

Nedan finns en länk med informaton som avslöjar om detta är fallet i eran miljö.

http://www.sqlskills.com/BLOGS/KIMBERLY/post/UnderstandingDuplicateIndexes.aspx