DAC – en DBAs livlina när SQL servern rusar

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Servern rusar, användarna ringer för de inte kommer åt sina applikationer.SQL Servern svarar inte och du kan inte logga på servern. Vad gör du?

Ring en välrenommerad SQL konsult eller använd DAC för att se vad som händer på servern.

Vad är då DAC?

DAC (Dedicated Administrator Connection) är en egen koppling till SQL servern som redan har resurser allokerad. För att använda DAC måste du göra en liten konfiguration.

Use master
GO

exec sp_configure 'remote admin connections', 1
GO

reconfigure
GO

 

För att starta DAC sessionen måste man ange -A i startsträngen

SQLCMD -S [SQL Server Name] -U [User Name] -P [Password] -d Master -A

eller från manager (SSMS), öppna en Database Engine Query (Vanlig server session tillåts inte) och ange ADMIN: före servernamnet

DACOpen

 

Begränsningar finns dock. För att DAC resursen skall garanteras kan man inte utföra alla operationer tex. Restore eller Backup men felsökning går bra.

DAC funktionen finns även med SQL Express versionerna men finns inte tillgängliga som standard, utan då behöver man starta SQL med traceflaggan 7806.

 

Vill du ändra DAC porten ?           http://www.sqlservice.se/ndra-dac-port/

Microsoft om DAC:       https://msdn.microsoft.com/en-us/ms189595.aspx