Buggfixar ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som vi skrivit tidigare, så både hittar man och fixar buggar och andra förbättringar stadigt av SQL Server. Ibland är det störande saker som åtgärdas t.ex. att den grafiska exekveringsplanen inte alltid visas när man kört en fråga som returnerar en länk för exekveringsplanen. Detta har man kunnat komma runt genom att spara informationen i en fil, med ändelsen sqlplan och därefter öppnat den. En störande och onödigt moment som nu är fixat bland de senaste förbättringarna :-).

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 Cumulative Update 4

Som vanligt gäller det att alltid testa innan man gör förändringar i produktionsmiljön.