Databasbackup med komprimering – mer än bara mindre filer

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Absolut! Du sparar både plats och tid.
Ifall SQL versionen är 2008R2 eller högre (för standard) så bör du testa använda backupkomprimering.

När jag testade backup med min testdatabas Fabrics, blir min backupfil 800Mb (okomprimerad) och den komprimerade bara 315 Mb.  (ca 60 % vinst)

Backuptiden är 24 sekunder med okomprimerad backup , men bara 15 sekunder för den komprimerade.
(ca 40 % vinst)


BACKUP DATABASE [Fabrics] TO  DISK = N'C:\Fabrics.bak' WITH NOFORMAT, INIT,  NAME = N'Fabrics-Utan-komprimering', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, NO_COMPRESSION,  STATS = 10
GO

BACKUP DATABASE [Fabrics] TO  DISK = N'C:\FabricsCompress<code class="sql plain"></code>.bak' WITH NOFORMAT, INIT,  NAME = N'Fabrics-Med-Komprimering', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, COMPRESSION,  STATS = 10
GO

Restoretiden då? Ifall ni behöver göra restore så går det fortare.

Restore från min okomprimeradbackup tar 26 s medan från  komprimerade tar 19 sekunder. (ca 25 % vinst)

Så länge som andra omständigheter inte  kräver okomprimerade backup så bör ni se över era backuprutiner.

 

Lycka till

/Anders

 

 

För att slå på backupkomprimering som standard, läs min kollegas artikel  http://www.sqlservice.se/backup-komprimering-by-default/

Vi erbjuder även “Backup as a Service” http://www.sqlservice.se/nyhet-database-backup-as-a-service/