Azure VM med SQL installerad från Marketplace – Placering av tempdb-filer

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

När man beställer en automatiserad installation kan det ofta vara bra att kontrollera så att allt blivit till ens belåtenhet, oavsett vem som levererar den automatiserade lösningen.

Jag upptäckte en sak som kanske inte gått som man tänkt sig när jag skulle jobba med några SQL Serverar som sattes upp via Azure Marketplace. Det är Azure VM med SQL där man gör all konfiguration i portalen som sedan automatiserar installationen.

Vid en kontroll av tempdbfilerna så det ut så här:

Det där känns som en märklig uppsättning och det är nog inte meningen att det skall vara så, men det är bra att kontrollera din installation och se till att den blir uppsatt på ett bättre sätt.

För att flytta en tempdb-fil kan du använda följande script:

 

ALTER DATABASE database_name MODIFY FILE ( NAME = logical_name , FILENAME = 'new_path\os_file_name' )

Detta får effekt efter nästa omstart, eftersom tempdb återskapas vid en omstart.

Det går med fördel att använda den temporära disken på en Azure VM till tempdb. Man måste dock skapa en folder för den vid varje uppstart. Det kan man t ex göra genom att följa denna guide.

Känner du att du behöver hjälp eller tips kring detta, hör av dig till oss på SQL Service!