Att installera SQL 2008 kluster på Windows 2003

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

.. är inte lika lätt som det var att installera SQL 2005 kluster på samma OS. Av någon anledning har Microsoft lyckats krångla till något som brukade vara enkelt.

Men hur som helst om du vill installera SQL Server 2008 kluster på Windows 2003 så har du i huvudsak 2 alternativ:

1. Installera en nod i taget. Detta innebär ett avsteg från det vi är vana med från SQL 2000 och SQL 2005. Det innebär helt enkelt att man gör 2 installationer, en per nod. Den första installationen är som en vanlig klusterinstallation, medan den andra är enklare, då alla inställningar redan är gjorda.

2. Du kan förbereda båda noderna först (Det finns ett sådant alternativ in installationsprogrammet), och sedan göra en “vanlig” installtion som då sker på båda noderna samtidigt.

I båda fallen gäller att du måste lägga på hotfix 937444, vilket installationsprogrammet inte behagar att berätta innan du har gått igenom alla steg och precis skall klicka på installera i sista rutan. Bara att installera på båda noderna och boota om, och börja från början. Bakläxa Microsoft!