3GB switchen i Windows 2008

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Installerade SQL Server 2008 x86 versionen idag, på en server med 4 GB. När jag skulle fixa /3GB switchen i boot.ini visade det sig till min förvåning att den inte finns längre i Windows 2008.

Istället får man använda bcdedit.exe verktyget. Kommandot är: Bcdedit /set IncreaseUserVa 3072 Sedan fungerar resten som vanligt. För full referens dokumentation på BCDedit.exe klicka här