Why Data Warehousing Projects Fail

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Att datawarehouse projekt historiskt sett rätt ofta har misslyckas är en ganska spridd uppfattning. Om det verkligen förhåller sig så kan man undra, men ibland har man talat om så höga siffror som att mer än hälften av projekten misslyckas. Här kan man höra Craig Utleys tankar om detta och hur man kan undvika de fallgropar som gör att projekten misslyckas.