Värdet av certifieringar

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I rekryteringstider framförallt, men även till vardags, är certifiering på Microsoft SQL Server hett och viktigt. Vi på SQL Service tycker att certifiering är viktigt och alla våra konsulter har aktuella certifieringar på Microsoft SQL Server inklusive SQL Server 2012. Men vad betyder en certifiering?

Om man klarar ett certifieringsprov anses man kapabel att motsvara den kompetensrollen certifieringen motsvarar, vilket består av ett antal kompetensdomäner med både praktiska och teoretiska mätområden definerade av tillverkaren. Ja ja, men vad betyder då en certifiering?

Att inneha en certifiering tillsammans med erfarenhet från “verkligheten” är en riktig guldklimp i och med att du med certifieringen kan visa att du teoretiskt motsvarar tillverkarens krav på kompetens, och med erfarenheten kombinerat även kunna motsvara “verklighetens” krav på kompetens. Här på SQL Service har vi väl över hundra års samlad erfarenhet av SQL Server och vi är certifierade.

För att förklara certifieringarna börjar vi med ett enskilt certifieringsprov, en så kallad MCP, Microsoft Certified Professional. Inom SQL Server 2012 finns för närvarande nio examineringsprov varav två är uppgraderingsprov på tidigare certifiering. Klarar man ett prov är man således MCP. Genom kombinationer av enskilda prov uppnår man därefter olika kompetensområden/-profiler.

MCSA, Microsoft Certified Solution Associate, är grunden vilket är tänkt att vara en bred kompetensbas passande för juniora konsulter. Den innefattar produktöversikt, implementation, drift och underhåll av teknologien. För SQL Server blir det således “MCSA: SQL Server 2012” och tre enskilda certifieringar.

MCSE, Microsoft Certified Solution Expert, är påbyggnad av certifieringen MCSA och passar ypperligt för seniora konsulter. Här specialiserar man sig mer inom vissa teknologiska aspekter av produkten. Det innefattar bland annat mer detaljkännedom, djupare analyskunskap, vidare arkitekturella problemställningar och utveckling inom en smalare del av produkten. Inom Microsoft SQL Server 2012 finns det två huvudinriktningar, “MCSE: Data Platform” och “MCSE: Business Intelligence“.

MCSE: Data Platform fokuserar mer på databasadministratörs och -utvecklarrollen och innefattar främst kompetenser inom Database Engine, OLTP, datalager, utveckling, prestanda och optimering.

MCSE: Business Intelligence har sitt fokus inom BI och innefattar teknologier som Integration Services, Analysis Services och Reprting Services samt Data Quality Services, Master Data Services, PowerPIVOT, PowerView med mera.

Tidigare genom åren har dessa certifieringar haft lite olika namn och förkortningar som MCDBA “Microsoft Certified Database Administrator”, MCTS “Microsoft Certified Technology Specialist” och MCITP “Microsoft Certified Information Technology Professional”. MCTS motsvarar i stort nivån för MCSA, och MCITP samt MCDBA motsvarar nivån MCSE.

För de som är riktigt hard-core finns det även en certifiering som heter Microsoft Certified Solutions Master, MCSM. För Microsoft SQL Server 2012 blir det således “MCSM: Data Platform“, dock har dessa examineringar ej ännu färdigutvecklats. Tills vidare är det således dem motsvarande certifieringen Microsoft Certified Master, MCM, och då på Microsoft SQL Server 2008 som gäller, “MCM: SQL Server 2008“. För att klara dessa examineringar måste man ha dokumenterad flerårig erfarenhet av produkten och extremt djupa kunskaper. Examineringen består av två delar, dels en teoretiskt test “Knowledge Exam” och dels en verklighetsbaserad labb “Lab Exam” där verkliga case simuleras och du handgripligen ska genomföra de bästa, mest rationella och mest kostnadseffektiva lösningarna på problemen. Man måste först klara det teoretiska testet och därefter vänta minst en månad för att testet ska rättas och poängsättas, därefter får man boka labben som övervakas manuellt. Klarar man sedan den är man del av en ytterst liten grupp världen över. Om du däremot missar ett av proven måste du vänta minst tre månader innan du får försöka igen.

Lite andra certifieringar och utmärkelser värda att nämna i sammanhanget är MCT, Microsoft Certified Trainer, som är ett krav att inneha för att få leverera officiella Microsoft-kurser. Detta är mer av en ackreditering snarare än en certifiering. För att få bli MCT måste man först och främst ha expertnivåcertifiering inom det produktområde man fokuserar på, sedan måste man inneha en tillbörlig certifiering inom pedagogik. Det här är en certifiering man måste förnya varje år och samtidigt bibehålla en tillräcklig hög nivå av nöjda kursdeltagare. När du går på en officiell Microsoft-kurs måste utbildaren vara dels MCT och dels certifierad, dvs om kursen har en motsvarande certifiering måste även utbildaren även klarat den examineringen. MVP, eller Microsoft Most Valuable Professional, är inte en certifiering utan en utmärkelse man kan tilldelas. Normalt brukar det innebära att man är ytterst exeptionell inom en viss del av en produkt, man bloggar om det, svarar på frågor på allehanda forum om det, man talar på konferenser och användarföreningsmöten om det, och om man gör det så bra och till den utsträckning att det utmärker sig över mängden så man blir nominerad till utmärkelsen och därefter en review av en board på Microsoft blir tilldelad utmärkelsen kan man känna sig hedrad av att tillhöra en liten skara.

Några av de certifieringar och utmärkelser du kan finna bland oss här på SQL Service:

 • MCDBA: SQL Server 2000
 • MCTS: SQL Server 2005 Database Administrator
 • MCITP: SQL Server 2005 Database Administrator
 • MCTS: SQL Server 2005 Database Developer
 • MCITP: SQL Server 2005 Database Developer
 • MCTS: SQL Server 2005 Business Intelligence
 • MCITP: SQL Server 2005 Business Intelligence
 • MCTS: SQL Server 2008
 • MCITP: SQL Server 2008 Data Platform
 • MCITP: SQL Server 2008 Database Developer
 • MCITP: SQL Server 2008 Business Intelligence
 • MCSA: SQL Server 2008
 • MCSA: SQL Server 2012
 • MCSE: Data Platform
 • MCSE: Business Intelligence
 • MCT
 • MVP: SQL Server

Har du frågor angående certifieringar eller kurser är du välkommen att höra av dig.

Ha det bara bäst så länge!

Mattias Lind
Consultant, Trainer, Mentor & Speaker
MVP | MCT | MCSE | MCSA | MCITP | MCTS | MCDBA