SSRS vid uppgradering till SQL Server 2017

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Om man är in uppgraderingstagen och ska göra en så kallad in-place upgrade av sin, till exempel SQL Server 2016 till SQL Server 2017, och man använder SSRS. Då kommer man stöta på följande meddelande.

 

 

Installationen ber att man avinstallerar SSRS och man kan helt enkelt inte fortsätta uppgraderingen om man inte gör det.

Detta beror på att när man släppte SQL Server 2017 så gjorde man SSRS till en egen produkt så den följer helt enkelt inte med i installation mediet längre utan måste laddas ned separat. SSRS är dock fortfarande gratis att använda med SQL Server 2017.

Det står som tur är i rutan vad man ska göra och i korta ordalag är det:

  • Ta en backup på report databaserna och krypteringsnycklar (om ni har krypterat databaserna)
  • Exportera ut alla rapporter så att de sedan går att importera i er nya SSRS instans.

En rekommendation är också att ladda ner SSRS 2017 innan uppgradering så att ni kan testa konfiguration och rapporter innan ni uppgraderar er produktionsmiljö.

Har ni gjort dessa punkter är det bara att kryssa i ”Uninstall Reporting Services” och fortsätta uppgraderingen. När uppgraderingen är klar så installerar ni SSRS igen, konfigurerar och importerar rapporterna.