SSMS Job Editor Error – SQL Server 2008 R2

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ganska vanligt är det att man får nedanstående fel när man klickar på knappen för att editera ett jobbsteg i SQL Server 2008 R2.

Detta är en av de fixar som gör det nästan nödvändigt att installera en sk Cumulativ Update. Detta fel löstes redan i CU3 men det bästa är att installera den senaste tillgängliga, dvs SQL Server 2008 R2 CU5 som vi skrivit om tidigare. Som vanligt skall man dock utvärdera om man har behov av att lägga på ett CU, eftersom det inte har genomgått samma testcykel som ett service pack.