SSIS felmeddelande : Unable to prepare the SSIS bulk insert for data insertion

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

När du försöker köra ett SQL server Integration Services (SSIS) paket i Business Intellegence Studio (BIDS) på en dator med Microsoft Windows 7 så kan du få detta felmeddelande “Unable to prepare the SSIS bulk insert for data insertion”. Detta uppstår på grund av att User Account Control är aktiverat. (se http://support.microsoft.com/kb/2009672 )

För att lösa problemet så startar du BIDS som administratör. Detta kan enklast göras genom att högerklicka på genvägen för BIDS, välja “kör som administratör”. Eftersom detta är så irriterande att göra varje gång så kan du säkerställa att BIDS alltid körs som administratör genom att högerklicka genvägen, välja egenskaper, klicka på knappen avancerat och kryssa i rutan “kör som administratör”.