SQL Server patchar för Spectre och Meltdown

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

På grund av säkerhetsbristerna Spectre och Meltdown som nyligen uppdagats i bland annat Intel och AMD proccessorer finns det nu uppdateringar för SQL Server 2017, 2016, 2014 och 2012.

Generell information från Microsoft om dessa vilka av deras produkter som är drabbade finns här: https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV180002

Specifik information gällande SQL Server finns här: https://support.microsoft.com/en-us/help/4073225/guidance-protect-sql-server-against-spectre-meltdown 

Uppdateringarna hittar du här:

SQL Server 2017: https://support.microsoft.com/en-us/help/4052987

SQL Server 2016: https://support.microsoft.com/en-us/help/4057119

SQL Server 2014: https://support.microsoft.com/en-us/help/4052725

SQL Server 2012: https://support.microsoft.com/en-us/help/4057116

SQL Server 2008 R2: https://support.microsoft.com/en-us/help/4057113

SQL Server 2008: https://support.microsoft.com/en-us/help/4057114