SQL Server File Growth 100 Percent

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ibland blir man riktigt förvånad när man upptäcker vissa konfigurationer. Detta mötte mig för ett tag sedan:

Man får hoppas att sådant är av misstag och inte av okunskap. “Best Practice” säger ju att man skall ange MB/GB som “File Growth” i stället för procent. Detta är ett mycket gott råd och i synnerhet när databasen blivit lite större. Skulle man t.ex. ha en databas på 500 GB så vill man inte ens låta den växa med 10 %, som var standard innan SQL Server 2008,  dvs 50 GB vilket tar avsevärd tid att allokera. Vad som då är ett bra värde att växa med är inte helt lätt att svara på utan som vanligt “det bereror på” bl.a. typ av databas.

Generellt kan man testa med t.ex. 100 MB såvida inte detta generar time-out för användarna när databasen växer. Värt att tänka på är att vid backup/restore så följer också “File Growth” med. Har man många databaser kan denna SQL hjälpa att identifiera felaktiga “File Growth” : SELECT DB_NAME(database_id) AS DatabaseName, Name AS Logical_Name, Physical_Name, (size*8)/1024 SizeMB, is_percent_growth, growth FROM sys.master_files WHERE is_percent_growth = 1