SQL Server Denali CTP3 – Flytande medelvärde

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I tidigare versioner av SQL server så har det varit komplicerat och ineffektivt att skapa flytande medelvärde, men i nästa version av SQL server, Denali, så har Microsoft löst detta genom en utökning av windowing functions (OVER clause). I nedanstående exempel så räknas ett flytande medelvärde ut baserat på de aktuell rad och de två föregående rader i en enda enkel set baserad operation. SELECT [ProductID] ,[StartDate] ,[EndDate] ,[ListPrice] ,AVG([ListPrice]) OVER(Partition BY ProductID ORDER BY ModifiedDate ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) ,[ModifiedDate] FROM [Production].[ProductListPriceHistory] Kan det bli enklare?!?

Vill du veta mer om SQL server Denali så är du välkommen att kontakta någon av våra SQL server konsulter som är specialiserade på SQL Server.