SQL Server Collation ?

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Det är väldigt viktigt att man tänker igenom valet av collation när man skapar en SQL Server databas. Varför då ?, kanske någon frågar.

Det som vi alla erfarit som satt en “felaktig” collation så är det inte är helt trivialt att sedan ändra på collation. De åtgärder som man måste göra måste göras i rätt ordning och man måste ända ner på kolumnnivå för att “rätta” till det. Har man dessutom stora tabeller i produktion har man också tidsaspekter att tänka på. Som allting så går det förstås att fixa även en “felaktig” collation bara man gör allting i rätt ordning, bra skript och med ordentliga checklistor. Är någon i behov av hjälp med detta eller annat så hjälper vi naturligtvis gärna till.

Till slut, några exempel på vilka följder en “felaktig” collation kan få: Sökningar kan inte göra skillnader på t.ex. v och W. Dessutom blir inte exekveringsplanerna optimala vilket kan ge kraftigt försämrade svarstider med t.ex. 10 ggr faktor.