SQL Server 2019 CTP 2.0

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Microsoft ångar på och vi närmar oss ännu en ny version av SQL Server.

Nu finns SQL Server 2019 CTP 2.0 tillgänglig för nerladdning.
Release notes finns här:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/sql-server-ver15-release-notes?view=sqlallproducts-allversions

Där finns bla information om vart man kan ladda ner installationen. Windows versionen av installationen går att ladda ner här:
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2019-ctp

Några av nyheterna i SQL Server 2019 är bla:

  • UTF-8 support
  • Resumable Online Index Create och Rebuild
  • Stöd för upp till 5 synkrona replikas i Always On Availability Groups
  • Linux versionen får utökad funktionalitet med bla replikering och MSDTC
  • Utökad funktionalitet för Big Data med bla åtkomst av data från HDFS

Nyheterna i SQL Server 2019 finns beskrivna här:
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-ver15?view=sqlallproducts-allversions

Om man verkligen vill gå ner på djupet finns det även ett White paper man kan läsa:
https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-US-CNTNT-white-paper-DBMod-Microsoft-SQL-Server-2019-Technical-white-paper.pdf