SQL Server 2012 SP3 släppt

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Detta är en gammal men god nyhet, sedan november 2015 finns SQL Server 2012 SP3 tillgängligt. Den innehåller bland annat en hel del prestandarelaterade fixar och utökade möjligheter att diagnostisera vissa prestandaproblem. Här är några highlights:

  • Improved diagnostics for query execution plans that involve residual predicate pushdown in SQL Server 2012
  • Improvements for SQL Server AlwaysOn Lease Timeout supportability are available in SQL Server 2012
  • Improved tempdb spill diagnostics in Showplan XML Schema in SQL Server 2012
  • Update for Dm_exec_query_stats DMV to track memory grants information in SQL Server 2012
  • FIX: DBCC CHECKDB/CHECKTABLE command may take longer in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  • The SET STATISTICS IO ON option does not include statistical information for sort operations.

All info och nedladdning av SP3 hittar du här:  https://support.microsoft.com/en-us/kb/3072779