SQL Server 2012 – online operations

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I den kommande versionen av SQL Server så kommer man att kunna lägga till nya kolumner med NOT NULL och ett default värde som en online operation. I tidigare versioner så skapas låsningar som riskerar att blockera andra transaktioner till dess att uppdateringen är klar. Om du nån gång har provat att lägga till en kolumn som inte är null i en stor tabell tidigare så vet du hur lång tid det kan ta innan alla poster är uppdaterade. Då kommer du att hylla denna nya funktion. Syntaxen är detsamma som tidigare, men det enda so händer under ytan är att meta datat för tabellen förändras. Syntaxen är: ALTER TABLE schemaname.tablename ADD newcolumnname datatype CONSTRAINT AddDateDflt DEFAULT yourdefaultvalue

Har du några SQL relaterade frågor är du självklart välkommen att kontakta oss så kommer våra SQL server konsulter att hjälpa dig.