SQL Server 2008 och 2008R2 support har officiellt upphört

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Idag den 9:e Juli 2019 upphörde supporten för SQL Server 2008 och 2008R2. I praktiken innebär det att :

  • man inte längre har support av Microsoft ifall fel skulle uppstå.
  • det inte längre kommer några säkerhetspatchar

Det har förvisso gällt de senaste åren för alla som inte köpte extended support när mainstream support upphörde. I teorin så kan det innebära att man inte längre är säker enligt GDPR ifall det upptäcks nya säkerhetshål i SQL eller att man förlorar personuppgifter vid korruption.

Vill du ha hjälp med att analysera din miljö för att ta fram en migrerings eller konsolideringsplan så är du välkommen att kontakt våra DBA konsulter så hjälper vi till. Har du Microsoft Planning Services dagar kvar så kan du nyttja dessa hos oss för att ta fram en plan på uppgradering eller migrering till Azure.