SQL Intersection – Indexing Strategies that Work

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I går så startade SQLIntersection som alltså går under samma paraply som DevIntersection. Dock var det enda sessionen igår Kimberly Tripps om “Indexing Strategies that Work: Covering – Concepts, Concerns, Costs”. En heldag med index som visade hur viktigt det är att göra rätt urval och skapa rätt index och att också inkludera de kolumner man behöver för att undvika sk bookmark lookups. Kimberly visade med formler som verkar hålla när SQL Server väljer att göra en table/index scan istället för denna lookup som kostar rejält när det gäller prestanda. Detta kallar hon “Tipping Point” och det kan förvåna många att det vid väldigt få rader som en bookmark lookup lönar sig, under 1 %. Mer om detta kan man testa själv här. Sammanfattningsvis handlar det om att skapa rätt index och bara för att det går att indexera allt betyder det inte att man skall göra det. Dessutom använda de möjlighet som finns i de olika SQL Server versionerna:

  • Nonclustered index (alla versioner)
  • Indexed views (SQL Server 2000)
  • Included columns (SQL Server 2005)
  • Filtered indexes (SQL Server 2008)
  • Filtered statistics (SQL Server 2008)

En mycket bra start alltså på denna konferens som idag fortsätter med heldagssessioner.