Skapa egna policies i SQL Server 2008

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

denna blogg finns en enkel och bra beskrivning av hur du skapar egna policies i SQL Server 2008.

Policies är ett nytt sätt i SQL Server att kontrollera att vissa villkor uppfylls. Till exempel att data och log filer ligger på olika diskar. Den policyn och en hel del andra finns med i SQL Server från start, och allt du behöver göra är att importera dom.