SELECT INTO – SQL Server 2014

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

 

En av nyheterna i SQL Server 2014 kommer vara förbättring av prestandan när det gäller det så vanliga kommandot SELECT INTO. Detta genom att även detta kommando kan generera parallella operationer. Det har inte varit möjligt i tidigare versioner av SQL Server. Frågan man ställer sig är förstås är hur mycket snabbare det blir. Tester av Joe Sack som man kan läsa mer om här med columnstore index visar på klara förbättringar, dock är min undran hur detta slår i tabeller utan columstore index, som kom med SQL Server 2012.

 

Redan nu kan man själv testa detta med SQL Server 2014 CTP 1.

 

 

Fråga nr 1 utnyttjar alltså denna parallelism, till skillnad från fråga nr 2.

 

 

 

 

Frågan är nu om detta är snabbare, och visst går det snabbare. 151 ms jämfört med 248 ms i denna dedikerade och begränsade testmiljö. Alltså ytterligare ett skäl att se fram emot SQL Server 2014.