Profiler och Duration

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

En vanlig orsak till att man kör Profiler är att man vill ha reda på hur lång tid det tar att köra olika saker.

Vad man då bör hålla reda på är att from SQL Server 2005 registrerar Profiler Duration kolumnen i mikrosekunder menAR värdet i millisekunder precis som i tidigare versioner.

Detta är väl kanske inte så märkvärdigt men om man tex sparar ner trace resultatet till en databas eller till en fil och sedan läser upp det igen i tabellform med fn_trace_gettable måste man ha koll på att Duration är i mikrosekunder.

Man kan välja att låta Profiler visa duration i mikrosekunder, detta kan man ändra under “Tools/Options” och kryssa i checkbox “Show values in Duration column in microseconds (SQL Server 2005 or later only)”