Performance Dashboard Reports för SQL Server 2008

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Först vill jag säga att Activity Monitor är ett bra och rekommenderat verktyg som finns med i SQL Server 2008 för att få kontroll på vilka SQL Server processer som rullar och hur de påverkar din SQL Server instans. Men för dig som vant dig vid Performance Dashboard från SQL Server 2005 (SP2) så blir det kanske tråkigt att se att den inte fungerar rakt upp och ner i 2008 (där man istället tänker sig att vi ska använda den utmärkta activity monitorn).

Det här felet fick jag då: Msg 207, Level 16, State 1, Procedure usp_Main_GetCPUHistory, Line 6 Invalid column name ‘cpu_ticks_in_ms’. Msg 15151, Level 16, State 1, Line 1 Cannot find the object ‘usp_Main_GetCPUHistory’, because it does not exist or you do not have permission. Vilket beror på att kolumnen cpu_ticks_in_ms är borttagen från DMV sys.dm_os_sys_info. Men det finns hopp. Som Rob Carrol tidigare bloggat om, så behöver man modifiera dashboard lite. Kör samma setup som förut och modifiera sen setup.sql och performance_dashboard_main.rdl (En färdig version finns som attachement på Robs blog post) så fungerar performance dashboard lika bra som den gjorde förut i 2005 versionen.