PASS SQLRally Nordic 2013

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

PASS SQLRally för andra gången i Sverige och denna gång på nybyggda Clarion Hotel vid Arlanda istället för tidigare Bålsta (vilket också var ett väldigt trevligt ställe) för två år sedan.

Noteras som tidigare östgöte att det skulle kunna uttalas SQLOally.

Över 500 deltagare från 20 länder vilket gör det största SQLRally hittills.

Även detta år är SQL Service en av utställarna.

Keynote inledde dagen och SQLRallyt med Jim Karkanias samt Judy Meyer och handlade framförallt om Big data och bla nya funktioner i SQL Server 2014 samt HDInsight, PowerView och Power BI mm.

Därefter var det sessionsdags och de jag besökte var:

* Alberto Ferrari – Optimizing DAX Queries. Hur man tex via Profiler tittar på exekveringsplanerna för DAX frågor.

* Hugo Kornelis – Powerful T-SQL Improvements that Reduce Query Complexity.

* Stephen Archbold – Getting the Most from Your SAN: File and Filegroup Layout. 

* Adam Machanic och Thomas Kejser – Using Your Brain to Beat SQL Server.

* Uwe Ricken – INSERT, UPDATE & DELETE: Internals. En nybliven vän från mitt tidigare boende i  trakten av Frankfurt am Main.