Nytt gränsvärde för Page Life Expectancy

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Värdet för “Page Life Expectancy” eller PLE som vi ofta säger är en bra fingervisning på om SQL Server har tillräckligt med minne för sin bufferpool. Ett värde som tills nu har gällt är 300. Det vill säga om värdet ligger stadigt under 300 är det dåligt.

Under PASS Summit kom det fram en bättre beräkning av bra värde av Jonathan Kehayias, nämligen : DataCacheSizeInGB/4GB * 300   Nedan ser ni hur man kan ta fram värdet för PLE: SELECT cntr_value AS [Page Life Expectancy] FROM sys.dm_os_performance_counters WHERE [object_name] = N’SQLServer:Buffer Manager’ AND counter_name = N’Page life expectancy’ OPTION (RECOMPILE);