Nya uppdateringar för SQL Server 2008 R2 SP2

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Nya uppdateringar och förbättringar finns nu för SQL Server 2008 R2 SP2 i och med att en ny sk kumulativ uppdatering är tillgängliga.

Observera att dessa uppdateringar är olika beroende på vilken service pack man har installerat och man måste välja rätt version. Om man av
någon anledning inte vet vilken SQL Server version man har installerat kan man t.ex. använda denna SQL kod:
SELECT @@VERSION

Cumulative update package 9 for SQL Server 2008 R2 SP2

hTyvärr är det alltför vanligt som vi dagligen ser att man inte uppdaterar sin SQL Server miljö med de senaste uppdateringarna. Som regel gör man detta enbart vid installation av servern och sedan glömmer man allt.
Bättre är förstås att planera in detta som alla övriga åtgärder man bör göra i sin miljö.