Nya förbätringar för SQL Server 2012 SP1

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Det kändes som alldeles nyss vi fick SP1 för SQL Server 2012. Den lanserades ju under PASS Summit den 7 november och Ted Kummerts dragning. Nu är det i alla fall ytterligare förbättring tillgängliga för SQL Server 2012 då nästan 50 stycken förbättringar/fixar blivit åtgärdade för SP 1. Som vanligt bör man alltid först studera vilka förbättringarna är, avgöra om man skall installera dem och i så fall förstås göra det först i sin testmiljö innan man går till produktion.

En av dessa förbättringar är denna och vem vill inte ha denna rätt i sin miljö ? :

FIX: Incorrect results when you run a parallel query that uses a columnstore index in SQL Server 2012.

 When you run a parallel query in Microsoft SQL Server 2012, you may receive incorrect results. This problem occurs if the following conditions are true:

  • •The query runs against a partitioned table that has a columnstore index.
  • •The query uses an aggregate function over the columnstore index.

Cumulative update package 1 for SQL Server 2012 Service Pack 1