Ny uppdatering för SQL Server 2008 SP3

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ett fåtal nya uppdateringar och förbättringar finns nu för SQL Server 2008 SP3 i och med att en ny sk kumulativ uppdatering är tillgängliga. Denna gång med enbart 6 stycken förbättringar varav denna är en av dem :

Man kan notera att denna bugg redan är fixad i kumulativa uppdateringar för SQL Server 2008 R2 SP2 och SQL Server 2012 SP1,  men alltså inte för tidigare
versioner som i de flesta fallen alltså är osupporterad numera. Detta talar också tydligt om vilka versioner som man skall använda i sin SQL Server miljö. 

Observera att dessa uppdateringar är olika beroende på vilken service pack man har installerat och man måste välja rätt version. Om man av
någon anledning inte vet vilken SQL Server version man har installerat kan man t.ex. använda denna SQL kod:
SELECT @@VERSION

Cumulative update package 14 for SQL Server 2008 SP3