Ny förbättring för SQL Server 2012 SP1

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Sedan en tid finns en ny uppdatering för SQL Server 2012 SP1, kumulativ uppdatering nummer 8 som alltså innehåller alla förbättringar sedan service pack 1. Denna uppdatering innehåller 32 stycken rättningar. 

Som vanligt gäller det att alltid testa innan man gör förändringar i sin produktionsmiljö, men man bör alltid kontrollera vilka förbättringar som gjorts i dessa uppdateringar, och vem vill inte ha löst dessa problem som man kan ha i sin SQL Server miljö som nedan ?.

Nedan följer några av dessa 32 förbättringar:

  • The clustered index table may take longer than you expect to be rebuilt when you use the ALTER INDEX REBUILD statement in SQL Server 2008 or SQL Server 2012
  • “Invalid URI: The Uri string is too long.” error message when you render a SSRS 2012 report
  • Server crashes when you import a Windows Azure SQL database to a local SQL Server 2012 database
  • Validation of service accounts takes a long time when you set up SQL Server 2012
  • You cannot perform any administrator actions on the databases when a data model corruption occurs in SSAS 2012
  • Query that you run against a partitioned table returns incorrect results in SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012
 

Cumulative update package 8 for SQL Server 2012 Service Pack 1