Sven Hagström

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Sven Hagström

Sven har jobbat med Microsoft SQL server sedan år 1998. Först var det drift för versionerna 6.5 och 7.0. Från SQL 2000 har det varit systemutveckling, systemdesign samt prestanda övervakning. Detta har gjort att han har fått en mycket god inblick i den evolution som SQL server har gjort från det sena -90 talet tills idag. Sven har jobbat inom många branscher, från få mansbolag, offentlig sektor till stora industriföretag. Sven har fått en god inblick i många organisationer och gjort honom till en problemlösare som löser kundens problem.