Steinar Andersen

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Steinar är en erfaren DBA med stor erfarenhet av att planera, implementera och underhålla kritiska SQL Server miljöer. Han har förutom djup teknisk kunskap även en strategisk helhetssyn som gör att han kan tillgodose såväl akuta som långsiktiga behov. Steinars tekniska specialområden är HA/DR, prestanda och replikering.