Lars Utterström

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Få konsulter är så professionella och målinriktade som Lars. Han är dessutom positiv och ödmjuk vilket gör honom lätt att samarbeta med. För att uppnå bästa resultat i sina uppdrag tycker han att det är viktigt att kommunicera och att ha en helhetssyn på ingående IT-system. Vid sidan av teknikintresset är det cykel i klubben Hymer som gäller, både på landsväg och i terräng. De senaste åren har han dock övergått till att vara mindre tävlingsaktiv och mer ansvarig för arrangemangsadministration och styrelsearbete.