Jörgen Blom

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Jag är nyfiken och undersökande vilket gör att jag lätt skapar mig en överblick. Att skaffa mig förståelse för vad som ska åstadkommas och hur det fungerar är en stor drivkraft.
Kvalitet och prestanda är två ledord för mig, jag vill känna stolthet över det jag bidragit med.