Log-Shipping och logiska namn

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Vill man använda Log-shipping för databaser som av någon anledning har samma logiska filnamn. Samtidigt vill man att databasernas datafiler ska ligga i samma mapp på secondary server. Då kan man inte använda Management Studio fullt ut (SQL Server 2008 åtminstone) för att initiera log-shipping för båda databaserna, eftersom Management Studio lägger på det logiska namnet på datafilerna och en namnkonflikt uppstår. Det man kan göra är att manuellt backa upp och restora en av databaserna på secondary server WITH NORECOVERY. Då får databasens data och logfil det namn som man sätter på databasen. Då uppstår ingen konflikt mellan databasfilerna när man sedan genererar den andra databasen med Management Studio.

Nästa steg för den redan restorade databasen är att gå tillbaka till primary server och via Management Studio konfigurera log-shipping för databasen på vanligt sätt, men eftersom databasen redan är restorad på secondary server väljer man vid Secondary Database Settings – Initialize the second database:
No. The secondary database is initialized