Kan inte skapa SSIS projekt med wizard (även – kan inte öppna ett befintligt projekt).

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Det här problemet uppstod för mig då jag installerat SSDT-BI okt 2013/Visual Studio 2012 Shell. Kan också gälla tidigare versioner  har jag fått veta efteråt.   

Problem: 

Om en av de här två åtgärderna ger sina respektive felmeddelanden:

a) Om det inte går att skapa ett nytt projekt med hjälp av Visual Studio SSDT-BI wizarden, och man får felmeddelandet:

                             “operation is not valid due to the current state of the object”

b) Om det inte går att öppna ett befintligt projekt, och man har VS2012 och SSDT-BI och får felmeddelandet:

                              ”One or more projects in the solution were not loaded correctly”

Så är något korrupt med setupen, troligen efter ett flertal setuper av Visual Studio Shell och/eller SSDT-BI versioner, möjligen även i en ”ren” installation (hur många utvecklare har en sån – och inte kör på en virtuell utvecklingsmaskin?). Hur som helst så kan man komma runt det med samma workaround för båda problemen: 


Åtgärd:
 

1)      Stäng ner Visual Studio

2)      Ta bort/ändra namn på mappen C:UsersusernameAppDataLocalMicrosoftVisualStudio11.0ComponentModelCache

3)      Starta om Visual Studio

4)      försök åtgärden a) eller b) på nytt. Det kan ta ett litet tag – då den bygger om nyss borttagna katalog.

 

av Jonas Bergström