Snart träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Den 25 maj måste ni ha stenkoll på de personuppgifter ni förfogar över i er databas och att hanteringen av dessa följer det nya regelverket. Det innebär också nya krav på hur ni hanterar och rapporterar incidenter såsom korruption, dataintrång och oavsiktlig radering eller modifiering av data.

SQL Service hjälper dig att bli redo för den nya Dataskyddsförordningen GDPR. Oavsett var ni befinner er i införandefasen kan våra erfarna SQL-experter med GDPR-kompetens hjälpa er med frågor som:

  • Hur du säkrar din data i SQL Server enligt GDPR.
  • Accesshantering av personuppgifter enligt GDPR.
  • System för gallring och rensning av personuppgifter enligt GDPR.
  • Rutiner för incidenthantering samt rapportering till Datainspektionen.
  • System för hantering av redan lagrad data enligt GDPR.

GDPR + SQL Service = Sant!

Eftersom SQL Service har marknadens mest kompetenta SQL experter med GDPR kompetens kan vi tillsammans säkerställa att all hantering av er SQL Server följer det regelverk som den nya dataskyddsförordningen innebär. Det gör vi med en metod speciellt framtagen för implementering av de rutiner och arbetssätt som GDPR kräver. Med sikte på 25 maj!

Våra hjältar - konsulterna

Vi på SQL Service lever efter värdeorden Passion, Stolthet och Gemenskap.

Har du vad som krävs?

Jobba hos oss