För stor errorlog i SQL Server

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Som SQL Server konsult måste man ibland använda andra verktyg än de strikt SQL Server relaterade, hur fel det än kan kännas…

Om säkerhetsföreskrifterna i din miljö föreskriver att du skall konfigurera SQL Server security så att den loggar både lyckade och misslyckade inloggningar kan det lätt medföra att dina errorloggar blir så stora att de i praktiken blir oläsliga. Orsaken är att du får en oändlig mängd meddelande av typen “Login Succeeded for user xxxx”.

Jag använder ett enkelt trick för att komma runt detta: Kör följande kommando i ett kommandofönster, med errorlog katalogen som aktiv katalog: Find /V “Login Succeeded” errorlog > el.txt Det kommer att skapa en textfil som heter el.txt  som innehåller alla rader i den aktuella errorloggen som INTE innehåller texten Login Succeeded. På vissa av våra kunders SQL Server maskienr kan detta reducera den fil man behöver kontrollera från Gigabyte till Kilobyte, och underlättar på det sättet en snabb kontroll av status 🙂