För få eller för många virtual log files kan påverka prestanda

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I SQL server består transaktionloggfilen av ett antal virtuella logg filer (VLF), antalet är beroende på logg filens storlek, hur många gånger den har utökats och i hur stora block den har utökats. Om du har för många eller för få (stora) VLF så kan det påverka prestandan i SQL server negativt. Rekommendationen är att man bör ha mindre än 50 VLF. Har man många fler än detta så beror det med stor sannolikhet på en felaktig inställning för loggfilen.

Läs mer om detta fenomen på http://www.sqlskills.com/BLOGS/KIMBERLY/post/Transaction-Log-VLFs-too-many-or-too-few.aspx Behöver ni hjälp med att analysera och åtgärda detta problem så hjälper våra SQL server konsulter er med glädje.
/Håkan Winther