Det är skillnad på Enterprise Edition och Enterprise Edition

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Visste du att det är skillnad på SQL Enterprise Edition och SQL Enterprise Edition?

 

De flesta har läst specifikationerna för SQL Server Enterprise Edition och noterat att man ha lika många cores för SQL Server som OS kan hantera. Men det finns ett scenario där det inte stämmer, när SQL Server Enterprise Edition har en begränsning i antalet cores den kan utnyttja.

I SQL Errorlog kan man vid detta scenario se dessa rader:

SQL Server detected 2 Sockets with 12 cores per socket and 24 logical processors per socket, 48 total logical processors; using 40 logical processors based on SQL Server Licensing.

Man kan också se det om kör Select SERVERPROPERTY (‘Edition’) och där kan man få två olika svar när det gäller Enterprise Edition:

Enterprise Edition (64-bit) – Begränsning i antalet cores
Enterprise Edition Core Based Licensing (64-bit) – ingen begränsning

Har man installerat SQL Server Enterprise Edition med Server+CAL media /licensiering så kan inte SQL Server använda mer än 20 cores (40 om man har Hyperthreading påslaget).

Man kan hitta denna information en bit ned i Microsofts licensinformation.

Sql Server 2017 Licensing Guide

Det är en gammal licensform som inte längre säljs men det finns installationer kvar där ute med denna licensmodell.

Om ni har fel Edition installerad och vill rätta till detta, hur gör ni då?

Se till att du har tillgång till rätt media – Enterprise Edtion Core Based Licensing – och kör en Edition Upgrade så är du en omstart ifrån att kunna använda alla cores!