Datakällor är den nya hårdvalutan: Bästa algoritmen vinner

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

I presentationen gav Tommy Flink från Microsoft sin syn på hur morgondagens beslutsstöd förändrar sättet vi jobbar på framöver. Flera intressanta praktikfall belystes och det primära budskapet som vi tog med oss var att alla, oavsett verksamhet, har behov av att hitta förhållningssätt till förändring.

Våga testa, våga göra fel
Teknikutvecklingen och digitaliseringen är i full gång och alla kommer att påverkas. Vi fick ta del av många intressanta exempel på Power BI och funktionaliteter för att visualisera och använda data för förbättringar, i såväl produktion som analysarbete. Tommys främsta råd till de som deltog var att våga testa, våga göra fel. Datakällor är den nya hårdvalutan och kommer ge upphov till nya affärsmodeller. Detta innebär i praktiken att vilken data man använder, hur man analyserar den samt förmågan att få ut resultatet i organisationen kommer bli avgörande framöver. Bästa algoritmen vinner. Här kan du ta del av Tommys presentation 

Tommy Flink är marknadsansvarig för Data Insight hos Microsoft i Sverige. Han har ett långt förflutet inom IT-branschen som konsult, affärsutvecklare och författare. Tommy är dessutom en mycket uppskattad föreläsare. Han brinner för kopplingen mellan människan, IT och affärsnytta. Han har ett stort intresse för BI/beslutsstöd, Big Data, molnlösningar och Internet of Things.