Cannot retrieve trace defintion for SQL Server version

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Ett vanligt fel när man skall använda SQL Server Profiler mot Analysis Server är detta meddelande “Cannot retrieve trace defintion for SQL Server version …”. 

Detta är en rapporterad bugg till Microsoft som ännu inte fått någon lösning. Förhoppningsvis får vi en lösning på detta i en framtida uppdatering. Som tur var finns det dock ett enkelt sätt komma runt detta fel. Detta genom att ändra “Regional Settings” till “English(United States)” och sedan tillbaka till det ursprungliga språket. Därefter är det möjligt att använda profiler’n även mot Analysis Server. Detta är en också en förutsättning för att även kunna optimera och förbättra sina kuber att veta vad som egentligen händer med frågorna.