BIDS Helper

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

För oss som jobbar med SQL Server Analysis Server kan man få en otrolig hjälp av BIDS Helper. Detta är ett gratisverktyg som integreras i Visual Studio som en add-in och t.ex. är det mycket lättare och bättre att skapa aggregeringar än i själva Visual Studio. Detta är inte något nytt verktyg utan har funnits rätt länge för Visual Studio (BIDS). Däremot är det rätt nytt att man nu också kan använda det för SQL Server 2012 och Tabular Mode (SSDT).

http://bidshelper.codeplex.com/